Gemeente Oude IJsselstreek en de familie Bruens, exploitant van restaurant Engbergen in Voorst, zijn tot overeenstemming gekomen over de opwaardering van restaurant Engbergen en de bijbehorende speeltuin. Restaurant Engbergen maakt deel uit van het plangebied Engbergen waar inmiddels meerdere deelprojecten in voorbereiding of in uitvoering zijn of reeds zijn uitgevoerd.

De heer Bruens heeft aangegeven begin 2011 te willen starten met nieuwbouw van het restaurant. De tekeningen liggen al klaar.

In de nieuwbouw komt het oorspronkelijke karakter en de verschijning van de kiosk weer terug, waarmee de emotionele waarde die deze toren vertegenwoordigt, behouden blijft. De gemeente draagt op haar beurt zorg voor instandhouding van de speeltuin. Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over de toekomst van Engbergen.